درخواست عضویت

متقاضی محترم همکاری با کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشحو، به استحضار می رساند که این کمیته راسا نمیتواند اقدام به عضوگیری نماید و نیاز است به یکی از طرق زیر درخواست همکاری خود را به این کمیته ارسال نمایید.

1- چنانچه در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران عضویت دارید و با یکی از نمایندگی های آن مشغول همکاری هستید، لطفا درخواست خود را از طریق آن نمایندگی به این کمیته ارسال نمایید.

2- چنانچه در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران عضویت ندارید و مایل به همکاری با این کمیته هستید، لطفا درخواست عضویت خود را به هیئت رئیسه محترم کانون ارسال نمایید و همانجا متذکر شوید که تمایل به همکاری با این کمیته را دارید تا پس از طی روال اداری جهت همکاری به این کمیته معرفی گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشر به صفحه درخواست عضویت در وب سایت اصلی مراجعه فرمائید.