خودداری آتنا دائمی از عمل جراحی کیسه صفرا به دلیل اجبار برای داشتن دستبند و پابند در بیمارستان

مادر آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی زندانی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت فرزندش امروز باید در بیمارستان امام خمینی تحت عمل جراحی کیسه صفرار  قرار بگیرد، اما به دلیل دستور رییس زندان برای داشتن دستبند و پابند در تمام طول زمان حضور در بیمارستان، این زندانی از بستری شدن خود ممانعت کرده و مجددا به زندان اوین بازگشته است. به گفته مادر آتنا دائمی وضعیت کیسه صفرای او در مرحله حاد است و نیاز به عمل جراحی فوری دارد. همچنین رییس زندان او را از همراه داشتن و ملاقات نیز محروم کرده بود.

معصومه نعمتی با اظهار نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: «او طبق گفته پزشکان باید سریعا عمل جراحی شود. من متوجه نمیشوم یک زندانی که برای عقیدهاش به زندان رفته چگونه ممکن است از روی تخت بیمارستان فرار کند؟ به کجا باید فرار کند؟»

معصوممه نعمتی به کمپین گفت: «به درخواست زندان که فقط گفته بودند باید از بیمارستان امام خمینی وقت جراحی بگیریم، این وقت را گرفتیم و امروز صبح آتنا را به بیمارستان آوردند اما در مرحله پذیرش متوجه شدیم که چهارمحالی، رییس زندان در برگه پذیرش دستور داده آتنا باید دارای دستبند و پابند باشد. آتنا گفت او یک زندانی عقیدتی است، فرار نمیکند و برای جراحی به اینجا آمده اما گفتند دستور است و باید اجرا شود. آتنا هم قبول نکرد و ماموران او را به زندان بازگرداندند.»

مادر این زندانی به قول شفاهی حاج مرادی، نماینده دادستان تهران نیز اشاره کرد و گفت: «دیروز پدر آتنا به دیدار حاج مرادی رفته بود، ایشان  شفاها قول داده بود که به او دستبند و پابند نمیزنند و حتی میتواند ملاقات و همراه هم داشته باشد. امروز پس از بازگشت آتنا به زندان، پدرش مجددا به دادستانی رفت اما در آنجا به او گفتند کاری نمیتوانند انجام دهند و دستور رییس زندان باید اجرا شود.»

زندانیان سیاسی و عقیدتی زیادی در طی سال‌های اخیر برای داشتن پابند و دستبند در زمان انتقال به بیمارستان برای معاینه و یا عمل جراحی اعتراض کرده و از انجام معاینات پزشکی به این شکل خودداری کرده‌اند. آن‌ها این رفتار را غیرانسانی می‌دانند.

 


Save

این نوشته در زندانیان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.