بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 864 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 864 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها بسته هستند

اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت بسته هستند

اطلاعیه 856 کمیته دفاع از کودک و نوجوان در خصوص آموزش رایگان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 856 کمیته دفاع از کودک و نوجوان در خصوص آموزش رایگان بسته هستند

اطلاعیه 854 کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 854 کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب بسته هستند

اطلاعیه 853 نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 853 نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان بسته هستند

اطلاعیه 858 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت محکومیت ترور 7 یونی 2017 در تهران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 858 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت محکومیت ترور 7 یونی 2017 در تهران بسته هستند

اطلاعیه 852 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

نقض فاحش حقوق قانونی، انسانی، اجتماعی و اخلاقی   روند محاکمات اعضای هیات مدیره کانون های صنفی معلمان یعنی: تشکیل دادگاه های چند دقیقه ای با اتهام های مشخص« اجتماع، برای تبانی و ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 852 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان بسته هستند

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران بسته هستند

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند