بایگانی دسته: اطلاعیه ها

طلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری در ایران

اطلاعیه جوان و دانشجو  

ارسال شده در اطلاعیه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای طلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری در ایران بسته هستند

اطلاعیه 887 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 887 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه 874 نمایندگی اندونزی

اطلاعیه 874 نمایندگی اندونزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 874 نمایندگی اندونزی بسته هستند

اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی بسته هستند

اطلاعیه 864 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 864 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها بسته هستند

اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت بسته هستند

اطلاعیه 856 کمیته دفاع از کودک و نوجوان در خصوص آموزش رایگان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 856 کمیته دفاع از کودک و نوجوان در خصوص آموزش رایگان بسته هستند

اطلاعیه 854 کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 854 کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب بسته هستند

اطلاعیه 853 نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 853 نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان بسته هستند

اطلاعیه 858 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت محکومیت ترور 7 یونی 2017 در تهران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 858 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت محکومیت ترور 7 یونی 2017 در تهران بسته هستند